Salten Havneservice ASPorten mellom Nordland

og resten av verden

Vår terminal er nordligste havn i Norge med ukentlige anløp av containerbåt til og fra Rotterdam og Hamburg, med korrespondanse videre til alle kontinentene.


Nærhet til både E6 og jernbane gjør vår terminal i Salten / Straumen til et foretrukket knutepunkt.


Salten Havneservice sørger for utkjøring og innhenting av gods i alle typer containere.


VI TILBYR

Lasting og lossing av skip og biler

Suffing/stripping av containere

Plugging av reefere

Lagring av gods i hall

Utkjøring og innhenting av gods

Import og eksportdeklarasjoner

UTSTYR

Containerterminal 5000 kvm

Reachstacker/containertruck 46 tonn

Trucker 2,5 - 30 tonn

25 reeferplugger

Terminalhall for lagring av gods

Sidelastere og containerchassi

SERTIFISERINGER

ADR-godkjent utstyr og mannskap

Fair Transport-sertifisert 

Tollager

SPESIFIKASJONER

POSISJON: 67*21,9`N - 15*35,2`E

Navn: NOSAT (STRAUMEN)